Historien om AquaDome ®

Prosjektet AquaDome® startet i 2007 i samarbeid med Innovasjon Norge og Skattefunn. I januar 2011 ble det satt i gang et IFU-Prosjekt sammen med Ewos Innovation i Dirdal, Innovasjon Norge og Skattefunn, samt andre samarbeidspartnere.

AquaDome i produksjon hos High Comp i 2010. Siste innspurt før ferdigstilling.

AquaDome sjøsettes i Dirdal februar 2011.

En protype av AquaDome® på 10m i diameter og 5 m dyp ble satt i produksjon og sammenlignet med resultater fra et nærliggende referanse anlegg. IFU-Prosjektet i Dirdal ble avsluttet i april 2012 og rapporten «Test of the closed cage system AquaDome® for big scale fish farming of Atlantic Salmon», fra Ewos Innovation, oppsummerte resultatene fra testen.

AquaDome i drift sesongen 2011/2012, visninger av AquaDome til forskjellige bransjer.

Høsten 2013 stiftes selskapet MSC AS, med solide industrielle investorer, som vil delta i utviklingen av AquaDome®. Høsten 2013 signeres avtale mellom MSC AS og Cermaq Norway AS om samarbeid om og gjennomføring av et fullskala IFU-Prosjekt. Jobben med engineering til fullskala AquaDome® og modelltest i tank starter opp høsten 2013, i samarbeid med Cermaq, Innovasjon Norge og Skattefunn.

Nytt design AquaDome 2013.

Første fullskala AquaDome leveres medio 2014 i Norge.