Testing i Tank av AquaDome® modell

En nedskalert modell (1:15) av AquaDome® ble testet ut av Stadt Towing Tank i Oktober/November 2013. Testen ble utført etter visse kriterier som danner grunnlaget for videre utviklingen av AquaDome®. Uttestingen er unik i denne sammenheng, og gjennomført i samarbeid med aktører fra oppdrettsnæringen i Norge.

Bilde fra modelltest ved Stadt Towing Tank

Testingen kan oppsummeres som følger: Stivheten i skallet, som er konstruert for å fungere som en semi-fleksibel struktur, ble modellert til å svare til en fullskala prototype.

Bilde fra modelltest ved Stadt Towing Tank

En serie av tester ble gjennomført, blant annet fortøyningskrefter, tauing og tester for oppførsel i sjø, sirkulasjon av vann inne kuppel med eller uten horisontal senterbjelke for å observere sloshing/skvalping, visualisering av vannføring osv. - alt testet på Hs 0,0 til Hs 2,2. Det ble konkludert med at midtbjelken i AquaDome bidrar til å dempe ut sloshing/skvalping, stømninger og sirkulasjon var god, og at AquaDome presterte godt under alle forhold.

Bilde fra modelltest ved Stadt Towing TankGå tilbake