Aquadomen skadet i stormen Ole

Det lukkede oppdrettsanlegget Aquadome fikk skader da orkanen Ole herjet Nordlandskysten i helgen. Anlegget var under teknisk uttesting og det var følgelig ikke satt ut fisk i anlegget. Aquadomen, som ble sjøsatt i november og plassert på en lokalitet i Hamarøy, var under teknisk utprøving. Nå blir anlegget undersøkt for å avklare hvor omfattende skadene er.


Aquadomen er en betydelig satsing for å se på mulighetene for ny teknologi. Lukkede anlegg i sjø må tåle stormer og ekstremvær, og slik sett er de erfaringer vi nå høster svært nyttige. Det er tidligere kjørt et omfattende testprogram, herunder modellforsøk i bølgetank. Men den reelle testen får man ikke før utstyret blir testet i fullskala under virkelige forhold, sier Geir Molvik, administrerende direktør i Cermaq Norway AS.

Aquadomen var testet og sertifisert. Nå må vi vurdere skadene på prototypen og hvordan vi kan bruke erfaringene fra ekstremværet i den videre utviklingen av Aquadomen, sier Øystein Grønolen, daglig leder i MSC.


Aquadome er et konsept for fullskala lukket anlegg for fiskeoppdrett i sjø. Aquadomen er halvkuleformet med totalvolum 5.560 m3 og er laget av kompositt. Aquadomen er et samarbeidsprosjekt der Innovasjon Norge har vært med å finansiere prototypen, og den planlagte biologiske testing av anlegget gjennom tre produksjonssykler støttes av Forskningsrådet og omfatter deltakelse fra Nofima, Universitetet i Nordland, Aquagroup og NCE Aquaculture i tillegg til MSC og Cermaq.Gå tilbake