Nytt design AquaDome®

Høsten 2013 startet samarbeidet mellom Easyform, Stadt Towing Tank, Rolls Royce og Nils Petter Vedvik v/NTNU opp. Dette resulterte i nytt design og engineering, for å finne optimale løsninger for AquaDome® og driften.


Filosofien bak den strukturelle utformingen av AquaDome® er basert på tre enkle prinsipper og krav:

• Strukturen skal være kostnadseffektiv med hensyn til materialer, montering og transport

• Funksjonskrav til ordinær drift og service skal opprettholdes under normale forhold på stedet

• Strukturen skal ha tilstrekkelig reststyrke for å hindre rømming av fisk hvis den utsettes for ekstreme værforhold eller andre ekstraordinære påkjenninger

Miljøvennlig - Rømningssikkert - Lusefritt - Driftseffektiv

Vanlig utforming for tilsvarende konsepter og strukturer tenderer til å bruke en av to «ekstreme» designprinsipper: fullt avstivede konstruksjoner for alle værforhold, eller fullt fleksible konstruksjoner, hvor den sistnevnte i utgangspunktet er en modifisert lukket løsning tilsvarende standard notkonsepter.

De funksjonelle krav som ligger til grunn for AquaDome® , inkludert innovative løsninger for renhold , vedlikehold og vannsirkulasjon, hindrer tilpasning av en generell fleksibel design , mens en full rigid utforming ikke klarer å møte krav til høy kostnadseffektivitet. Derfor utviklet vi filosofien:


"Godt nok og trygt for alt som teller".


Det dobbelt krummede skallet som utgjør AquaDome®, gir en tilstrekkelig stivhet i normale forhold for at den geometriske formen som kreves for sirkulasjon av vann og rensing opprettholdes kontinuerlig.

Miljøvennlig - Rømningssikkert - Lusefritt - Driftseffektiv

Utformingen for ivaretagelsen av sikkerheten ved ekstreme forhold har først og fremst fokusert på å redusere muligheter for at fisk rømmer etter strukturelle deformasjoner og mulig skade. Vi utviklet et multiaksialt, gjennomgående glassfiberlaminat som den mest aktuelle konstruksjonsmaterialet; -Slike laminater kan utsettes for ekstremt høye belastninger forut for kritisk skade og endelig svikt, har forholdsvis lav densitet , og er tilpasset et sjøvannsmiljø uten noe behov for korrosjonsbeskyttelse og regelmessig vedlikehold av belegget. For å maksimere stivheten og minimere tykkelsen av skallet har vi valgt en godt kontrollert og repeterbar vakuumblandingsprosess for produksjon av kritiske deler.


Kuppelen er bygd opp av 18 paneler som kan byttes ut dersom konstruksjonen utsettes for utilsiktede belastninger og påfølgende skader.Gå tilbake