Aktuelt

Aquadomen skadet i stormen Ole

Det lukkede oppdrettsanlegget Aquadome fikk skader da orkanen Ole herjet Nordlandskysten i helgen. Anlegget var under teknisk uttesting og det var følgelig ikke satt ut fisk i anlegget. Aquadomen, som ble sjøsatt i november og plassert på en lokalitet i Hamarøy, var under teknisk utprøving.

Les mer her

Film

Vi har filmet AquaDome under testing.

Se filmen her

Snuoperasjon

AquaDomen ankom utrustningsområdet på lokalitet Horsvågen, Nordland. Der ble AquaDomen fortøyd, før snuoperasjonen av AquaDomen ble gjennomført. Roteringsprosedyre ble utført i henhold til engineering og beregninger, og var vellykket.

Les mer her

AquaDome® er sjøsatt

AquaDome® fullskala er for første gang sjøsatt og alt har gått etter planen. AquaDome® blir nå slepet til sin lokalitet, der den skal roteres i sjøen. Deretter skal AquaDome® påmonteres utstyr og testkjøres.

Les mer her

Klar for jomfrutur

Det er snart klart for å sjøsette den nye fullskala AquaDome® til MSC AS. Vi i MSC AS har holdt på med byggingen av den nye AquaDomen siden slutten av august, og den vil i løpet av kort tid være klar for sjøsetting oppe i Steigen.

Les mer her

Produksjon og levering av fullskala AquaDome®

AquaDome® har vært gjennom en grundig uttesting og utvikling. Det foreligger teknisk og biologiske rapporter etter uttesting av AquaDome®, med høy tetthet, opp til slakteferdig biomasse.

Les mer her

Nytt design AquaDome®

Høsten 2013 Startet samarbeidet med Easyform, Stadt Towing Tank, Rolls Royce og Nils Petter Vedvik v/NTNU opp.

Les mer her

Testing i Tank av AquaDome® modell

Modell av AquaDome® er testet ut av Stadt Towing Tank. Testen er utført etter visse kriterier som danner grunnlaget for videre utviklingen av AquaDome®.

Les mer her